Kisa Ou Dwe Konnen Sou Zika Virus Nan Brezil

Zika viris la se yon maladi ki te rekonèt egziste nan peyi ekwatoryal nan Amerik di Sid ak Lafrik pou dè dekad, ki te premye te detekte nan ane 1950 yo.

Anpil nan moun ki enfekte nan kondisyon an pa menm ka konnen ke yo enfekte, ki fè li yon maladi menm pi difisil pou fè dyagnostik ak fè fas ak. Sepandan, gen sèten prekosyon ke ou ka pran pou ede anpeche tèt ou kont trape maladi a, epi tou yo gen kèk moun ki konseye pou pa vwayaje nan rejyon an si yo sansib a pwoblèm yo ki te koze pa viris Zika la.

Kijan ou trape viris Zika a?

Zika viris la se aktyèlman yon maladi ki nan menm fanmi an tankou lafyèv jòn ak lafyèv deng, e menm jan ak tou de nan maladi sa yo, rezèvwa prensipal la nan maladi a se aktyèlman nan popilasyon moustik la, ki gen anpil nan Brezil.

Metòd ki pi komen pou enfeksyon se soti nan yon mòde moustik, ki vle di ke pran prekosyon kont moustik se youn nan fòm ki pi bon nan defans kont maladi a. Depi janvye 2016, te gen tou espekilasyon ke maladi a ka evolye yo dwe transmèt seksyèlman, ak yon ti kantite ka yo te idantifye.

Èske Zika Virus enfeksyon an?

Pa gen okenn vaksen siksè ki te devlope pou viris Zika a, ki se rezon ki fè gen enkyetid enpòtan nan anpil zòn sou vwayaj nan Brezil ak kèk peyi vwazen.

Reyalite a se ke moustik mòde yo tout twò komen nan zòn nan Brezil, kidonk li se yon kondisyon ki se relativman fasil trape.

Malgre ke pa gen okenn prèv ki montre viris la vin ayeryèn, lefèt ke li te kòmanse montre siy pou vin transmèt de moun a moun fè li yon pi gwo risk.

LI: 16 rezon pou vwayaje nan Brezil nan 2016

Sentòm yo nan viris la

Pifò moun ki kontra viris Zika yo pa okouran yo pote maladi a, menm jan sentòm yo yo byen grav, ak pifò fè tèt fè mal ak yon gratèl ki ka dire pou jiska senk jou.

Enkyetid la reyèl lè li rive efè a nan viris la se sa ki ka rive si yon fanm ansent ap pote maladi a oswa vin enfekte pandan y ap ansent, kòm viris la ka lakòz mikwozefal nan ti bebe. Sa vle di ke sèvo yo ak kran ti bebe yo pa devlope nan fason nòmal, e sa ka lakòz difikilte newolojik, ki gen ladan pwoblèm motè motè, devlopman entelektyèl gen pwoblèm ak kriz.

Tretman pou viris Zika

Se pa sèlman yon vaksen pou viris Zika a, men depi boom nan prevalans viris la an janvye 2016 pa gen yon gerizon pou viris la swa.

Moun ki te vwayaje nan rejyon yo nan risk yo konseye pou kontwole sentòm tankou gratèl, tèt fè mal ak doulè nan jwenti, ak jwenn teste pou viris la epi rete lwen fanm ansent jouk prezans nan viris la ka konfime oswa ranvwaye.

Prekosyon Ou ka pran pou Evite Pwan Zika Virus

Gen plizyè fason ke gen moun ki ka pran prekosyon, men fanm ansent oswa moun k ap eseye vin ansent dwe seryezman konsidere vwayaj nan Brezil ak lòt peyi kote viris la se yon risk. Kòm maladi a ka transmèt pa kontak seksyèl sa li vo asire sekirite sèks ak yon kapòt.

Finalman, yon moustik nèt se esansyèl nan lòd pou fè pou evite moustik mòde. Anvan ou ale nan vwayajè kabann yo ta dwe pran yon gade dezyèm asire ke pa gen twou. Lè yo soti ak sou, mete rad manch long pou minimize kantite po fè nan ekspozisyon, epi asire ou mete yon repouse moustik ki ta dwe ede anpeche okenn moustik mòde.