Texas State Parks

Texas se yon gwo eta ki gen yon gran varyete karakteristik jewografik, ekosistèm, ak bèt sovaj. Texas tou se lakay yo nan youn nan pi bon eta sistèm pak eta a, ki ofri bèl aksè piblik nan resous natirèl sa yo.