Lanmò nan peyi etranje: Kisa pou fè si konpayon vwayaj ou mouri pandan vakans ou

Pandan ke lanmò se yon bagay nan nou ka evite, nou ta renmen tout panse ke nou ka jwi vwayaje san yo pa gen enkyetid sou pwoblèm lavi-a-lavi. Pafwa, sepandan, trajedi frape. Lè w konnen kisa w dwe fè si konpayon vwayaj ou an mouri pandan vakans ou ka ede ou fè fas si ou janm jwenn tèt ou nan sitiyasyon sa a estrès.

Bagay ou dwe konnen sou lanmò aletranje

Si ou mouri lwen lakay ou, fanmi ou responsab pou peye depans pou voye rete lakay ou.

Anbasad ou oswa konsila a kapab avize manm fanmi yo ak otorite lokal yo ke gen yon lanmò ki te fèt, bay enfòmasyon sou kay fineray lokal yo ak repatriasyon nan rete epi ede pwochen nan fanmi yo lè yo kreye yon rapò ofisyèl sou lanmò a.

Anbasad ou oswa konsila ou pa ka peye pou depans fineral oswa repatriasyon nan rete.

Gen kèk peyi ki pa pèmèt kremasyon. Gen lòt ki bezwen yon otopsi, kèlkeswa kòz lanmò.

Anvan vwayaj ou

Vwayaje asirans

Anpil kontra asirans vwayaj ofri pwoteksyon pou rapatriman (voye lakay) nan rete. Kòm ou menm ak konpayon vwayaj ou konsidere lòt bezwen asirans vwayaj, panse sou depans lan nan vole rete lakay ou epi gade nan achte yon politik asirans vwayaj ki kouvri sitiyasyon sa a.

Kopi paspò

Fè kopi paspò ou anvan ou vwayaje aletranje. Kite yon kopi avèk yon zanmi oswa yon fanmi nan kay epi pote yon kopi avèk ou. Mande konpayon vwayaj ou fè menm bagay la.

Si konpayon vwayaj ou an mouri, li gen enfòmasyon paspò li nan men li pral ede otorite lokal yo ak ajan diplomatik peyi ou travay avèk ou ak pwochen nan fanmi an.

Mizajou Will

Ou ta dwe aktyalizasyon volonte ou anvan ou kite kay la pou yon peryòd tan ki pi long. Kite yon kopi volonte ou ak yon manm fanmi, ou fè konfyans zanmi ou avoka.

Pwoblèm Sante

Si ou gen pwoblèm sante kwonik, konsilte avèk doktè ou anvan ou vwayaje. Ak doktè ou, deside ki aktivite yo pral pi bon pou ou ak ki ou ta dwe evite. Fè yon lis enkyetid sante ou ak medikaman ou pran yo epi pote lis la avèk ou. Si pi move a ta dwe rive, konpayon vwayaj ou ka bezwen bay lis sa a bay otorite lokal yo.

Pandan vwayaj ou

Kontakte Anbasad ou oswa Konsila

Si ou nan yon vwayaj ak konpayon vwayaj ou mouri, kontakte anbasad ou oswa konsila. Yon ofisye konsila ka ede ou avize pwochen kenen, dokimante posesyon konpayon ou yo epi voye tout byen sa yo bay eritaj yo. Tou depan de volonte nan pwochen kanmarad ou a nan fanmi an, ofisye konsila a kapab ede tou fè aranjman pou voye kay la rete oswa fè yo antere l nan lokalite.

Notifye Next nan Kin

Pandan ke yon ofisye konsila ap avize pwochen kanmarad ou a, konsidere sa a rele telefòn ou, sitou si ou konnen pwochen an nan kin byen. Li pa janm fasil pou resevwa nouvèl sou lanmò yon manm nan fanmi an, men tande detay yo soti nan ou olye ke soti nan yon moun lòt nasyon ka yon ti jan mwens difisil.

Kontakte Founisè Asirans Vwayaje Konpayon ou a

Si konpayon vwayaj ou a te gen yon politik asirans vwayaj, fè apèl sa a le pli vit ke ou kapab.

Si politik la kouvri rapatriman nan rete, konpayi asirans lan vwayaje ka ede w kòmanse pwosesis sa a. Menm si politik la pa t 'gen ladan rapatriman nan rete pwoteksyon, founisè a asirans vwayaj ka ofri lòt sèvis, tankou pale ak doktè lokal yo, ki ka ede ou.

Jwenn yon Sètifika lanmò etranje

Ou pral bezwen jwenn yon sètifika lanmò nan men otorite lokal yo anvan yo ka fè aranjman fineray yo. Eseye jwenn kopi plizyè. Yon fwa ou gen sètifika lanmò a, bay yon kopi bay ofisye konsila a ki ap ede ou; Lè sa a, li ka ekri yon rapò ofisyèl ki di ke konpayon ou te mouri aletranje. Eritaj kanmarad vwayaj ou a ap bezwen sètifika lanmò ak kopi yo nan lòd yo rezoud nan byen imobilye a ak repatriate rès yo. Si sètifika lanmò a pa ekri nan lang ofisyèl peyi ou an, w ap bezwen peye yon tradiktè sètifye pou tradwi l, sitou si ou dwe pote rete lakay ou.Si rès konpayon vwayaj ou yo ap blese epi ou vle pote yo lakay ou, ou dwe jwenn yon sètifika konfokasyon ofisyèl, pote kadav yo nan yon veso sekirite-zanmitay, jwenn pèmisyon nan avyon ou ak koutim klè.

Travay ak Otorite lokal yo ak konsila ou

Tou depan de ki kote ak ki jan lanmò a te fèt, ou ka bezwen travay avèk otorite lokal yo pandan yon ankèt oswa otopsi. Otorite sante ka bezwen sètifye ke konpayon ou pa mouri nan yon maladi kontajye anvan rès yo ka voye lakay ou. Yon rapò lapolis oswa otopsi ka oblije konfime kòz lanmò. Kòm ou jwenn ki etap yo dwe pran, pale ak ofisye konsila ou sou pi bon fason yo kontinye. Kenbe dosye sou tout konvèsasyon.

Notifye founisè vwayaj ou yo

Rele avyon ou a, liy kwazyè, operatè touris, otèl ak nenpòt founisè vwayaj lòt kanmarad vwayaj ou te planifye pou itilize pandan vwayaj ou. Nenpòt bòdwo eksepsyonèl, tankou bòdwo otèl oswa onglè bato kwazyè, ap toujou bezwen peye. Ou ka bezwen bay founisè yo yon kopi sètifika lanmò a.