Kilè mwen ta dwe renouvle paspò mwen an?

Paspò ameriken yo valab pou 10 lane depi dat yo pibliye. Li sanble lojik pou asime ke ou ta dwe renouvle paspò ou de oswa twa mwa anvan li ekspire. An reyalite, ou ka bezwen kòmanse pwosesis renouvèlman an osi bonè ke uit mwa anvan dat ekspirasyon paspò ou, depann sou destinasyon ou an.

Dat ekspirasyon paspò yo se kritik lè w ap vwayaje

Si ou ap konsidere yon vakans aletranje, ou ta dwe konnen ke anpil peyi pa pral pèmèt ou travèse fwontyè yo oswa tablo avyon ou a vole gen sof si paspò ou a valab pou omwen sis mwa pi lwen pase dat premye ou nan antre.

Toujou plis, ki gen ladan 26 nasyon Ewopeyen yo ki patisipe nan akò a changent , mande pou paspò ou yo dwe valab pou omwen twa mwa ki sot pase dat ou nan antre, ki vle di ke ou dwe ajoute ke twa mwa egzijans nan tan an ou fè plan pou vwayaje aletranje. Yon kèk peyi gen yon egzijans validite yon sèl mwa, pandan ke lòt moun pa gen okenn egzijans validite nan tout.

Konbyen tan li pran pou jwenn yon nouvo paspò?

Dapre Depatman Deta Ameriken an, li pran kat sis (6) semenn pou li travay sou yon aplikasyon pou yon nouvo paspò oswa paspò renouvèlman, oswa mwatye tan sa a si ou peye pou pwosesis rapid ($ 60.00) ak livrezon lannwit lan ($ 20.66) nan aplikasyon w lan ak nouvo paspò. Tan pwosesis yo varye pa tan nan ane a. An jeneral, li pran pi long yo ka resevwa yon paspò nan sezon prentan an ak ete. Ou ka jwenn estimasyon aktyèl tanporè paspò sou sit wèb Depatman Deta a.

Pou detèmine ki lè pou aplike pou yon nouvo paspò oswa pou renouvle paspò ki deja egziste ou, ou pral bezwen detèmine kondisyon yo antre pou peyi ou planifye pou vizite, lè sa a ajoute omwen sis semèn nan kondisyon ki valid paspò pou destinasyon ou.

Anplis de sa, w ap bezwen pou pèmèt plis tan anvan dat depa ou a pou jwenn viza vwayaje ki nesesè yo . Pou aplike pou yon vwayaj viza, ou pral bezwen voye paspò ou a ak aplikasyon viza ou epi tann pou viza ou a dwe trete.

Kijan pou detèmine egzijans pou rantre nan peyi a

Si w ap planifye pou vwayaje aletranje, tcheke pou wè si peyi destinasyon ou an gen kondisyon espesifik pou validite paspò lè ou tcheke lis ki anba yo.

Ou ka gade tou Depatman Deta Eta ou a oswa sit entènèt Biwo Zafè Etranje a pou egzijans pou antre-a-dat pou chak peyi ou planifye pou vizite.

Peyi ki egzije yon paspò ameriken ki valab pou omwen sis mwa apre yo fin antre:

Peyi ki egzije yon paspò ameriken ki valab pou twa mwa ki pi piti apre yo fin antre: ***

Peyi ki egzije yon paspò ameriken ki valab pou omwen yon mwa apre yo fin antre:

Nòt:

* Li se konpayi avyon, pa gouvènman an nan pèp Izrayèl la, ki ranfòse règ la sis sis mwa, selon Depatman Deta Ameriken an. Vwayajè yo ta dwe konnen ke yo pa ka pèmèt yo monte vòl yo nan pèp Izrayèl la si paspò yo pral ekspire mwens pase sis mwa soti nan dat yo nan antre nan pèp Izrayèl la.

** Vizitè nan Nikaragwa ta dwe asire ke paspò yo pral valab pou longè a tout antye nan te planifye yo rete plis yon kèk jou pou reta ijans ki gen rapò.

*** Vizitè yo nan zòn nan changent nan Ewòp yo ta dwe asire ke paspò yo yo valab pou omwen sis mwa pi lwen pase dat yo nan antre, selon Depatman Deta Ameriken an, paske gen kèk peyi changent asime ke tout vizitè yo ap rete nan zòn nan changent pou twa mwa epi yo pral refize antre nan vwayajè ki gen paspò yo pa valab pou sis mwa pi lwen pase dat antre yo.

Sa ka aplike pou ou menm si ou se senpleman transit nan yon peyi changent.

Sous: Depatman Deta Ameriken, Biwo konsèy konsilè. Peyi Espesifik Enfòmasyon. Aksè nan dat 21 desanm 2016.