9 Gwoup Sekou Animal Katye nan Brooklyn: Adopte, Volontè, Pa Touye

Adopte pa Shop nan Brooklyn

Chèche konnen kèk nan anpil òganizasyon sovtaj bèt Brooklyn. Lis ki anba a prezante òganizasyon san bi likratif, gwo ak ti, dedye a sovtaj ak ede bèt ki san kay nan Brooklyn. Gen kèk jwenn bèt yo pèdi, abandone ak pèt nouvo kay, pèmanan oswa adoptif. Gen lòt ki jwenn yo tretman medikal. Anpil nan gwoup yo ap dedye a vire NY nan yon vil Kill No.

Sa a se biznis grav - men li la tou plezi. Ak sa ki yon bon fason yo rankontre nouvo moun nan katye Brooklyn ou!

Edisyon pa Alison Lowenstein