Shopping sant komèsyal nan Minneapolis, St Pòl ak Zòn Metro Zòn Vil yo

Sant komèsyal nan Minneapolis ak St Paul gen ladan sant komèsyal la pi gwo nan peyi a, ak sant komèsyal la pi ansyen nan peyi a. Genyen kèk sant komèsyal gwo nan Minneapolis ak St Pòl - isit la nan kote sant komèsyal yo nan Minneapolis / St la. Pòl Twin Vil Metro zòn nan.