Atraksyon Top an Ayiti

Ki sa ki wè, fè, ak eksperyans nan yon vakans Ayiti

Batri pa dezas natirèl, povrete, ak degradasyon anviwonmantal, Ayiti rete fyète ak unbowed. Depi tranbleman deba tranblemanntè Pòtopr 2010 la , yon efò nan tout peyi ap fèt pou rebati enfrastrikti touris ak reentwiv vizitè entènasyonal yo pou destinasyon vwayaj sa a ki pi popilè nan Karayib la.