Ane pase a ou te desann? Fè yon ti plezi, North Jersey

Nouvo ane a se yon tan pou refleksyon ak dekouvèt ... nou sèten bezwen li. Erezman, Northern New Jersey ofri anpil opòtinite pou yo plonje tèt yo nan kilti anrichisan, mantalman enteresan, ak aktivite jis plenn. Konsilte lis ki anba a pou kèk ide pou choute nouvo ane a ak yon bang.